Medzinárodná konferencia
30. - 31. 10. 2008 | Brno, Výstaviště
Koberovy

Medzinárodná konferencia PASIVNÍ DOMY 2008 prinesie nielen najnovšie informácie na tému pasívnych domov, ale je tiež jedinečnou príležitosťou na stretnutie odbornej verejnosti. Tento ročník kladie dôraz na odbornosť príspevkov, predovšetkým na konkrétne technické riešenia. Súčasne s konferenciou sa uskutoční výstava materiálov, výrobkov a služieb pre pasívne domy, kde sa účastníci a široká verejnosť oboznámia s aktuálnou ponukou na trhu.

Pri príprave štvrtého ročníka konferencie PASIVNÍ DOMY 2008 zahájili spoluprácu brnenské Centrum pasivního domu a Inštitút pre energeticky pasívne domy z Bratislavy, a odteraz sa bude konferencia konať striedavo v Česku a na Slovensku. Veríme, že táto spolupráca Vám prinesie to najlepšie z predchádzajúcich konferencií PASIVNÍ DOMY a ENERGETICKY PASÍVNY DOM.

Stretnutie architektov, projektantov, staviteľov, pedagógov aj študentov, zamestnancov štátnej správy, investorov a developerov počas konferencie prispeje k nadviazaniu podnetnej spolupráce pri nových projektoch.

Konferencia sa zameria na témy, ktoré ďalej prehlbujú informácie o základných princípoch pasívnych domov:

Prednášky na konferenciu budú simultánne tlmočené.