Mezinárodní konference
30. - 31. 10. 2008 | Brno, Výstaviště
Koberovy

Mezinárodní konference PASIVNÍ DOMY 2008 přinese nejen nejnovější informace na téma pasivních domů, ale je také jedinečnou příležitosti k setkání odborné veřejnosti. Pro letošní ročník je kladen důraz na odbornost příspěvků, především na konkrétní technická řešení. Současně s konferencí proběhne výstava materiálů, výrobků a služeb pro pasivní domy, kde se účastníci i široká veřejnost budou moci seznámit s aktuální nabídkou na trhu.

Při přípravě čtvrtého ročníku konference PASIVNÍ DOMY 2008 zahájily spolupráci Centrum pasivního domu a Inštitút pre energeticky pasívne domy z Bratislavy, a nadále se bude konference konat střídavě v Česku a na Slovensku. Věříme, že tato spolupráce Vám přinese to nejlepší z dříve pořádaných konferencí PASIVNÍ DOMY a ENERGETICKY PASÍVNY DOM.

Setkání architektů, projektantů, stavitelů, učitelů i studentů, zaměstnanců státní správy, investorů a developerů během konference přispěje k navázání inspirativní spolupráce při nových projektech.

Konference se zaměří na témata, která dále prohlubují informace o základních principech pasivních domů:

Příspěvky na konferenci budou simultánně tlumočeny.

Konference je akreditovaným vzdělávacím programem v projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT (2 body).